Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sled dog


noun
a dog trained to draw a sled usually in a team
Syn:
sledge dog
Hypernyms:
working dog
Hyponyms:
malamute, malemute, Alaskan malamute, Siberian husky


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.