Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
silverspot


noun
butterfly with silver spots on the underside of the hind wings
Hypernyms:
fritillary
Member Holonyms:
Spyeria, genus Spyeria


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.