Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shu
danh từ
(lịch sử TrungHoa) Nhà Thục (thời Tam Quốc)

danh từ
(lịch sử TrungHoa) Nhà Thục (thời Tam Quốc)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.