Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
short bone


noun
a bone that is of approximately equal dimension in all directions (Freq. 5)
Syn:
os breve
Hypernyms:
bone, os


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.