Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
septicemia
septicemia
Xem septicaemia


/'septi'si:miə/ (septicemia) /'septi'si:miə/

danh từ
sự nhiễm khuẩn màu, sự nhiễm trùng máu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "septicemia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.