Chuyển bộ gõ


Từ điển English Thailand Dictionary
sconce


N. เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ
relate:[เชิงเทียนติดผนัง] syn:[candle stick]
N. ป้อมเล็กๆ
relate:[ป้อมปราการเล็ก, ที่หลบภัย] syn:[bulwark]

Related search result for "sconce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.