Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sandhopper


noun
small amphipod crustaceans that hop like fleas;
common on ocean beaches
Syn:
beach flea, sand hopper, sand flea
Hypernyms:
amphipod
Member Holonyms:
Orchestia, genus Orchestia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.