Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh Việt 4in1 - English Vietnamese 4 in 1 Dictionary
sạch


tt. 1. Không có bụi, bẩn, không bị hoen ố: áo sạch nước sạch Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm (tng.). 2. Hết tất cả, không còn gì: mất sạch tiền trả sạch nợ.[sạch]
clean, cleanly; clear
đôi bàn tay sạch
clean hands
sạch nợ
be clear of debts
completely; entirely; utterly
vé hài kịch bán sạch hết rồi
the comedy was completely sold out
quét sạch
(fig) to sweep sth away
mua sạch, mua hết
to buy sth up
trả sạch nợ
to pay off one's debts; to pay upGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.