Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
psychonomics


noun
the branch of psychology that uses experimental methods to study psychological issues
Syn:
experimental psychology
Hypernyms:
psychology, psychological science
Hyponyms:
psychophysics, behaviorism, behaviourism, behavioristic psychology, behaviouristic psychology


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.