Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
proportional counter


noun
counter tube whose output pulse is proportional to number of ions produced
Syn:
proportional counter tube
Hypernyms:
counter tube
Hyponyms:
boron counter tube


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.