Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
positively charged


adjective
having a positive charge
- protons are positive
Syn:
positive, electropositive
Similar to:
charged


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.