Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pork-fish


noun
black and gold grunt found from Bermuda to Caribbean to Brazil
Syn:
porkfish, Anisotremus virginicus
Hypernyms:
grunt
Member Holonyms:
Anisotremus, genus Anisotremus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.