Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pipsissewa


noun
any of several plants of the genus Chimaphila
Syn:
prince's pine
Hypernyms:
herb, herbaceous plant
Hyponyms:
love-in-winter, western prince's pine, Chimaphila umbellata, Chimaphila corymbosa
Member Holonyms:
Chimaphila, genus Chimaphila


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.