Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
perilousness


noun
the state of being dangerous
Syn:
hazardousness
Derivationally related forms:
perilous, hazardous (for: hazardousness)
Hypernyms:
danger


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.