Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
parlor game


noun
a game suitable for playing in a parlor
Syn:
parlour game
Hypernyms:
game
Hyponyms:
word game, board game


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.