Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Paranthias


noun
a genus of Serranidae
Syn:
genus Paranthias
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Serranidae, family Serranidae
Member Meronyms:
creole-fish, Paranthias furcifer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.