Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
paramecium


noun
any member of the genus Paramecium
Syn:
paramecia
Hypernyms:
ciliate, ciliated protozoan, ciliophoran
Member Holonyms:
genus Paramecium


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.