Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Oreopteris


noun
3 species of ferns formerly included in genus Dryopteris or Thelypteris
Syn:
genus Oreopteris
Hypernyms:
fern genus
Member Holonyms:
Thelypteridaceae, family Thelypteridaceae
Member Meronyms:
mountain fern, Oreopteris limbosperma, Dryopteris oreopteris


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.