Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
northern sea robin


noun
large searobin;
found from Nova Scotia to Florida
Syn:
Prionotus carolinus
Hypernyms:
sea robin, searobin
Member Holonyms:
Prionotus, genus Prionotus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.