Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
mocha coffee


noun
a superior dark coffee made from beans from Arabia
Syn:
mocha
Hypernyms:
coffee, java


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.