Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
mixed farming


noun
growing crops and feed and livestock all on the same farm
Hypernyms:
farming, agriculture, husbandry


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.