Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
military greeting


noun
a formal military gesture of respect
Syn:
salute
Derivationally related forms:
salute (for: salute)
Topics:
military, armed forces, armed services, military machine, war machine
Hypernyms:
greeting, salutation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.