Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Meloidae


noun
blister beetles
Syn:
family Meloidae
Hypernyms:
arthropod family
Member Holonyms:
Coleoptera, order Coleoptera
Member Meronyms:
blister beetle, meloid


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.