Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
lwei


noun
100 lwei equal 1 kwanza in Angola
Hypernyms:
Angolan monetary unit
Part Holonyms:
kwanza


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.