Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ligustrum obtusifolium


noun
small deciduous shrub having graceful arching branches and luxuriant foliage
Hypernyms:
privet


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.