Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
lb


noun
16 ounces avoirdupois (Freq. 10)
- he got a hernia when he tried to lift 100 pounds
Syn:
pound
Hypernyms:
avoirdupois unit
Part Holonyms:
stone, quarter
Part Meronyms:
ounce, oz., half pound


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.