Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
lương năng


Năng lực vốn có sẵn (cũ): Yêu lẽ phải là lương năng của con người.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.