Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
khoả


agiter (l'eau, du pied...)
Khoả chân dưới ao
agiter l'eau de l'étang du piedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.