Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khách mời


[khách mời]
invited guest; guest
Khách mời danh dự
Xem thượng kháchGuest


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.