Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Josh Billings


noun
United States humorist who wrote about rural life (1818-1885)
Syn:
Shaw, Henry Wheeler Shaw
Instance Hypernyms:
humorist, humourist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.