Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
James Augustus Henry Murray


noun
Scottish philologist and the lexicographer who shaped the Oxford English Dictionary (1837-1915)
Syn:
Murray, James Murray, James Augustus Murray, Sir James Murray, Sir James Augustus Murray, Sir James Augustus Henry Murray
Instance Hypernyms:
philologist, philologue, lexicographer, lexicologist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.