Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmodifiable
unmodifiable
[ʌn'mɔdifaiəbl]
tính từ
không thể sửa đổi, không thể biến cải, không thể thay đổi
(ngôn ngữ học) không thể bổ nghĩa


/'ʌn'mɔdifaiəbl/

tính từ
không thể sửa đổi, không thể thay đổi
(ngôn ngữ học) không thể bổ nghĩa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.