Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tumultuous
tumultuous
[tju:'mʌlt∫uəs]
tính từ
một cách bừa bãi, một cách hỗn độn; dữ dội
tumultuous crowds
những đám đông lộn xộn
một cách ầm ĩ
a tumultuous welcome
dành cho ai một sự đón tiếp sôi động


/tju:'mʌltjuəs/

tính từ
ồn ào, huyên náo
xôn xao, náo động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tumultuous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.