Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teeter


/'ti:tə/

danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ván bập bênh (trò chơi của trẻ con)

nội động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chơi bập bênh


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "teeter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.