Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ski race


noun
a race between people wearing skis
Syn:
skiing race
Hypernyms:
race
Hyponyms:
downhill, slalom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.