Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Robert R. Livingston


noun
American Revolutionary leader who served in the Continental Congress and as minister to France (1746-1813)
Syn:
Livingston
Instance Hypernyms:
American Revolutionary leader


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.