Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polypod
polypod
['pɔlipɔd]
tính từ
(động vật học) nhiều chân
danh từ
(động vật học) động vật nhiều chân


/'pɔlipɔd/

tính từ
(động vật học) nhiều chân

danh từ
(động vật học) động vật nhiều chân

Related search result for "polypod"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.