Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
peppermint gum


noun
red gum tree of Tasmania
Syn:
red gum, peppermint, Eucalyptus amygdalina
Hypernyms:
eucalyptus, eucalypt, eucalyptus tree


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.