Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Nammu


noun
goddess personifying the primeval sea;
mother of the gods and of heaven and earth
Regions:
Sumer
Instance Hypernyms:
Semitic deity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.