Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
midsummer madness
midsummer+madness
[,mid'sʌmə'mædnis]
danh từ
sự ngông cuồng trong chốc lát
hành động ngông cuồng trong chốc lát


/'mid,sʌmə'mædnis/

danh từ
sự ngông cuồng trong chốc lát
hành động ngông cuồng trong chốc lát

Related search result for "midsummer madness"
  • Words contain "midsummer madness" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    nổi điên giả cách

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.