Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Hoth


noun
(Norse mythology) a blind god;
misled by Loki, he kills his brother Balder by throwing a shaft of mistletoe
Syn:
Hothr, Hoder, Hodr, Hodur
Topics:
Norse mythology
Instance Hypernyms:
Norse deity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.