Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Hans C. J. Gram


noun
Danish physician and bacteriologist who developed a method of staining bacteria to distinguish among them (1853-1938)
Syn:
Gram
Instance Hypernyms:
bacteriologist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.