Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
guard's van


noun
the car on a train that is occupied by the guard
Hypernyms:
car, railcar, railway car, railroad car


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.