Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Fraxinus excelsior


noun
tall ash of Europe to the Caucasus having leaves shiny dark-green above and pale downy beneath
Syn:
European ash, common European ash
Hypernyms:
ash, ash tree


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.