Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fleshy


/fleshy/

tính từ

béo; có nhiều thịt, nạc

như thịt

nhiều thịt, nhiều cùi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fleshy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.