Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
California allspice


noun
straggling aromatic shrub of southwestern United States having fragrant brown flowers
Syn:
spicebush, Calycanthus occidentalis
Hypernyms:
allspice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.