Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Armillaria zelleri


noun
a large fungus with viscid cap that dries and turns brown with age;
gills are off-white
Hypernyms:
agaric


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.