Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
starlingnoun
gregarious birds native to the Old World
Hypernyms:
oscine, oscine bird
Hyponyms:
common starling, Sturnus vulgaris, rose-colored starling, rose-colored pastor, Pastor sturnus,
Pastor sturnus, myna, mynah, mina, minah,
myna bird, mynah bird
Member Holonyms:
Sturnidae, family Sturnidae

Related search result for "starling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.