Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
silver jenny


noun
silvery mojarra found along sandy shores of the western Atlantic
Syn:
Eucinostomus gula
Hypernyms:
mojarra
Member Holonyms:
Eucinostomus, genus Eucinostomus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.