Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
sea lettuce


noun
seaweed with edible translucent crinkly green fronds
Syn:
laver
Hypernyms:
green algae, chlorophyte
Member Holonyms:
Ulva, genus Ulva


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.